Burgerbegroting Infrastructuur en Waterstaat

Introductie

Deze website is speciaal gemaakt voor het onderzoek “Burgerbegroting” dat wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Technische Universiteit Delft, de Vrije Universiteit Amsterdam en het Instituut voor Transport Onderzoek in Leeds.

De onderzoekers voeren het onderzoek uit in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in de vorm van een online experiment.

Wij vragen u mee te doen aan dit experiment, waarin wij u vragen naar uw voorkeuren over beleid van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. U heeft het recht om te stoppen op elk moment mocht u dat willen. In dat geval zullen er geen NIPO-Punten uitgekeerd worden.

Het experiment duurt ongeveer 20 tot 30 minuten. Al uw antwoorden en data worden volledig anoniem verwerkt en worden nooit gerapporteerd op individueel niveau. Aan het gegeven advies kunnen geen rechten worden ontleend.

Uw browser is te oud!

We raden u aan om uw browser te updaten of een nieuwe te installeren. U kunt dit onderzoek niet vervolgen met deze browser.

RegistratieJammer

Maar we begrijpen het wel hoor

Vergelijken

 • Type
 • Kosten in miljoenen
  arrow_drop_uparrow_drop_down
 • Bescherming tegen overstromingen
  arrow_drop_uparrow_drop_down
 • Aantal keer dat (grote) schade door hevige regenval voorkomen wordt
  arrow_drop_uparrow_drop_down
 • Aantal huishoudens dat nadeel ondervindt van de maatregel
  arrow_drop_uparrow_drop_down
 • Aantal hectare natuur/recreatiegebied waar het project effect op heeft
  arrow_drop_uparrow_drop_down
 • Verandering recreatiemogelijkheden
  arrow_drop_uparrow_drop_down
 • Toename variatie biodiversiteit
  arrow_drop_uparrow_drop_down
 • Aantal reizigers dat tijdens een gebruikelijke werkdag een kortere reistijd ervaren
  arrow_drop_uparrow_drop_down
 • Gemiddeld aantal minuten tijdwinst voor reizigers die kortere reistijd ervaren
  arrow_drop_uparrow_drop_down
 • Gemiddelde verandering in het aantal zwaar gewonden in het verkeer per jaar
  arrow_drop_uparrow_drop_down
Vergelijk hier de impact
van geselecteerde projecten
 • Geen rangshchikking
 • Kosten
 • Bescherming tegen overstromingen
 • Voorkomen waterschade
 • Aantal huishoudens overlast
 • Omvang natuur/recreatiegebied
 • Verandering recreatie
 • Toename biodiversiteit
 • Aantal reizigers
 • Minuten tijdwinst per reiziger
 • Vermindering zware verkeersgewonden
budget: --
uitgegeven budget: --
resterend budget: --
Kosten
Naam
Vergelijk
Selectie
Bekijk hier je
geselecteerde projecten

Uw geselecteerde projecten

Hieronder ziet u de projecten die u hebt geselecteerd.

Het beschikbare budget is 700 miljoen euro.

  De verandering in de belasting voor 2019 die u adviseert is: ' 0 euro per huishouden'

  Als u tevreden bent met uw selectie kunt u deze versturen. Wij stellen u daarna nog enkele korte vragen.

  U bent over het budget heen gegaan met uw selectie. U kunt uw keuze nog niet versturen.

  Delegeren

  Ik wil deze beslissing graag delegeren

   Instructie experiment ‘Burgerbegroting’

   Sinds 1 januari 2017 zijn de normen voor het voorkomen van overstromingen vanuit de rivieren in Nederland strenger geworden. Verschillende locaties langs de rivier de Waal voldoen momenteel niet aan deze nieuwe normen. Bij hoogwater is er te weinig ruimte om het rivierwater af te voeren.

   De overheid zal op de locaties waar de nieuwe waterveiligheidsnormen niet worden gehaald, maatregelen nemen die ervoor zorgen dat de normen wel worden gehaald. Op sommige plaatsen heeft de overheid de keuze tussen twee opties.


   Ten eerste kunnen de dijken worden versterkt door ze te verhogen en/of te verbreden. Hieronder ziet u een plaatje van een dijkversterking.


   Ten tweede kan er worden gekozen voor een combinatie van rivierverruiming en dijkversterking. Door het verruimen van de rivier kan het water gemakkelijker worden afgevoerd, waardoor het overstromingsrisico bij hoogwater afneemt. Denk bijvoorbeeld aan het terugleggen van dijken, waardoor de rivier breder wordt of het graven van een geul waar rivierwater bij hoogwater in kan stromen.

   Hieronder ziet u een plaatje van een locatie waar is gekozen voor de combinatie rivierverruiming en dijkversterking. Bij de gele pijlen ziet u de geul die is gegraven om rivierwater makkelijker af te voeren.


   Zowel bij dijkversterking (Optie 1) als bij een combinatie van rivierverruiming en dijkversterking (Optie 2) geldt dat de nieuwe normen voor waterveiligheid gehaald worden.

   De belangrijkste verschillen tussen Optie 1 en Optie 2 zijn:

   • - Optie 1 zorgt er enkel voor dat de waterveiligheidsnormen worden gehaald. Optie 2 draagt, naast het halen van de normen, ook bij aan bijvoorbeeld de ontwikkeling van natuur en recreatie.
   • - Optie 2 neemt meer ruimte in beslag. Het aantal huishoudens dat overlast ervaart kan daardoor groter zijn dan bij Optie 1.
   • - Optie 1 is goedkoper dan Optie 2.

   Omdat Optie 1 goedkoper is dan Optie 2, speelt bij het maken van de keuzes geld een belangrijke rol. Als de overheid kiest voor de combinatie rivierverruiming en dijkversterking (Optie 2), is er minder geld beschikbaar voor andere projecten.


   Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten om via dit onderzoek een grote groep burgers te raadplegen bij dit keuzevraagstuk. U bent hiervoor geselecteerd.

   Wij vragen u in dit experiment om op vier locaties te kiezen tussen dijkversterking of een combinatie van rivierverruiming en dijkversterking. U heeft een budget van 700 miljoen euro. U moet dit besteden aan één van de twee opties op de vier locaties. Als u budget over heeft, kunt u dit besteden aan andere projecten. De type projecten die in dit experiment worden voorgelegd zijn wegprojecten, projecten die waterschade voorkomen en projecten die extra bescherming bieden tegen overstromingen.

   U heeft ook de mogelijkheid om het budget aan te passen. Als u het budget verhoogt (verlaagt), kunt u meer (minder) projecten selecteren, maar dit betekent ook dat de belasting in 2019 omhoog (omlaag) gaat. Omdat Nederland 8 miljoen huishoudens telt betekent een verhoging van het budget met 8 miljoen euro dat alle huishoudens in Nederland 1 euro meer belasting betalen in 2019.

   Concreet vragen wij u om de projecten die u adviseert te selecteren door op de ‘selectieknop’ te klikken.

   Let op: indien u uw budget niet opmaakt, zal het overgebleven geld naar volgend jaar worden doorgeschoven. Dit betekent dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in het volgende jaar het resterende budget uit zal geven aan projecten binnen haar beleidsdomein.

   In de instructievideo wordt uitgelegd hoe u projecten kunt selecteren, hoe u projecten met elkaar kunt vergelijken en hoe u projecten kunt rangschikken op een bepaald kenmerk.   Regio Amsterdam

   Delegeren

   Wij bieden u de mogelijkheid in dit experiment om uw beslissing over te dragen aan één van de door ons geselecteerde experts, aan een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking of bewoners die in de buurt wonen van de vier locaties waar een keuze moet worden gemaakt tussen dijkversterking of een combinatie van dijkversterking en rivierverruiming.

   De experts en de bewoners zullen het budget niet aanpassen en dus projecten binnen het budget van 700 miljoen euro selecteren.

   Let op! Indien u uw beslissing overdraagt aan een expert of bewoners, ontvangt u 6 NIPO-punten in plaats van de 17 NIPO-punten die u ontvangt als u zelf een keuze maakt.
   Hermen Borst
   Hermen Borst is directeur bij het Deltaprogramma. Het Deltaprogramma moet Nederland – ook op de lange termijn – beschermen tegen hoogwater, zorgen voor voldoende zoetwater en voor een klimaatbestendige en waterrobuuste ruimtelijke inrichting (ruimtelijke adaptatie). Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen werken hierin samen.
   Mattie Busch
   Mattie Busch is manager bij de afdeling Waterveiligheid bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het nationale beleid voor bescherming tegen overstromingen vanuit de zee en de rivieren.
   Hans de Moel
   Hans de Moel werkt aan de Vrije Universiteit Amsterdam als onderzoeker aan modellen die overstromingsrisico's van rivieren proberen in te schatten. Hij is een expert op het gebied van waterveiligheid. Hij heeft modellen ontwikkeld voor Nederland, maar ook voor New York en Ho-Chi-Minh stad.
   De andere deelnemers aan het experiment
   Dit experiment wordt gedaan door een groep deelnemers die een representatieve steekproef vormt van de 17 miljoen inwoners van Nederland. U kunt uw beslissing delegeren aan de andere deelnemers. In dat geval adviseert u de overheid om te kiezen voor de projecten die zo goed mogelijk aansluiten bij de voorkeuren van de 17 miljoen inwoners van Nederland.
   De bewoners in de gemeenten Gendt, Oosterhout, Sleewijck en Werkendam
   Dit experiment wordt gedaan door een groep deelnemers die een representatieve steekproef vormt van de 40.000 Nederlanders die in de gemeenten wonen waar u een keuze moet maken voor Dijkversterking of een Combinatie van Dijkversterking en Rivierverruiming (Gendt, Oosterhout, Sleewijck en Werkendam). U kunt uw beslissing delegeren aan deze bewoners. In dat geval adviseert u de overheid om te kiezen voor de projecten die zo goed mogelijk aansluiten bij de voorkeuren van de 40.000 Nederlanders die in de gemeenten Gendt, Oosterhout, Sleewijck en Werkendam wonen.

   Zeker weten?

   Weet u zeker dat u uw geselecteerde projecten wilt indienen? Heeft u goed de tijd genomen om de informatie van alle projecten door te nemen?

   Zeker weten?

   Weet u zeker dat u uw keuze wilt uitbesteden?

   Let op!

   Op de locaties Sleeuwijk, Werkendam, Oosterhout en Gendtse Waard moet u een keuze maken voor dijkversterking of een combinatie van rivierverruiming en dijkversterking.

   U heeft nog geen keuze gemaakt op de locaties:
   ..

   Klik op ‘OK’ en selecteer op deze locaties alsnog één van de twee opties.

   Effect verwachtingen

   Kunt u hieronder de projecten aanvinken waarvan u verwacht effecten te ervaren:

   info
   info
   info
   info
   info
   info
   info
   info
   info
   info
   info
   info
   info
   info

   Nog enkele vragen

   1 U hebt zojuist geadviseerd om de volgende projecten uit te voeren. Kunt u per project dat u hebt geselecteerd aangeven waarom u voor dit project hebt gekozen?

   Dijkversterking De Gendtse Waard
   info
   Combinatie Dijkversterking en Rivierverruiming De Gendtse Waard
   info
   Dijkversterking Oosterhout
   info
   Combinatie Dijkversterking en Rivierverruiming Oosterhout
   info
   Dijkversterking Sleeuwijk
   info
   Combinatie Dijkversterking en Rivierverruiming Sleeuwijk
   info
   Dijkversterking Werkendam
   info
   Combinatie Dijkversterking en Rivierverruiming Werkendam
   info
   De Hooge Boezem
   info
   Nieuwe Driemanspolder
   info
   Knooppunt Joure A6/A7
   info
   Extra rijstrook A2 't Vonderen-Kerensheide
   info
   Extra waterveiligheid door dijkversterkingen bij Moerdijk
   info
   Extra waterveiligheid door dijkversterkingen bij Venlo
   info

   1 U hebt zojuist uw keuze gedelegeerd aan een expert. Kunt u toelichten waarom?

   2 Hieronder volgen een aantal stellingen. Zou u per stelling kunnen aangeven in hoeverre u het met de stelling eens bent?

   Ik ben overtuigd van mijn keuze

   • Geheel mee eens
   • Mee eens
   • Neutraal
   • Mee oneens
   • Geheel mee oneens

   Ik vind dit een realistisch experiment

   • Geheel mee eens
   • Mee eens
   • Neutraal
   • Mee oneens
   • Geheel mee oneens

   Ik vind het een goede zaak dat de overheid burgers probeert te betrekken bij het maken van keuzes tussen dijkversterking of een combinatie van rivierverruiming en dijkversterking

   • Geheel mee eens
   • Mee eens
   • Neutraal
   • Mee oneens
   • Geheel mee oneens

   Dit experiment biedt de overheid relevante informatie bij het maken van keuzes tussen dijkversterking of een combinatie van rivierverruiming en dijkversterking

   • Geheel mee eens
   • Mee eens
   • Neutraal
   • Mee oneens
   • Geheel mee oneens

   3 Op welke politieke partij heeft u gestemd bij de vorige verkiezingen:

   • Selecteer
   • VVD
   • Partij van de Arbeid
   • CDA
   • D66
   • PVV
   • Groenlinks
   • SP
   • SGP
   • Christenunie
   • Denk
   • Partij voor de Dieren
   • 50+
   • Forum voor de Democratie
   • Een andere politieke partij
   • Ik heb niet gestemd
   • Ik wil deze vraag niet invullen

   4 Wat is uw postcode?

   5 Bent u van plan om in de komende vijf jaar te verhuizen?

   • Nee
   • Ja

   6 Als u zou verhuizen, waar zou u dan heen verhuizen?

   6 Kunt u kort motiveren waarom u het budget hebt aangepast?

   7 De onderzoekers willen de methodiek burgerbegroting graag continu verbeteren. Indien u suggesties/opmerkingen hebt, kunt u die hieronder noteren.

   Enorm bedankt!

   Dank voor uw deelname aan de studie Burgerbegroting! Voor meer informatie over het onderzoek, suggesties of opmerkingen kunt u Paul Koster mailen (p.r.koster@vu.nl). Uw vragen en opmerkingen worden volledig anoniem behandeld.

   Klik op onderstaande knop om terug te keren naar de Kantar omgeving om uw credits uit te laten keren.

   Title

   Intro
   • title
   • type
   • costs
   • watersequrity
   • waterhinder
   • hinder
   • wounded
   • trees
   • noise
   • moves
   • minutes
   • deaths